Utstilling av bilder med mange besøkende.

Utstillinger

Ved 705 Senteret finnes faste utstillinger over Verneområdene og reinbeitedistriktene i regionen.

Her finner du også fjellrevutstilling med informasjons video om fjellreven.

 

På flerbruks- og møterom vises sporadiske utstillinger i regi av Neadalen Kunstforening og Studio 705.

Tidligere kunstnere som er presentert:

Oktober 2015: Åpningsutstilling med verk av Coby Omvlee – Merethe Morgenstierne – Torhild Aukan – Jan Eirik Evjen

April 2016: Therese Myran, Malerier og trykk.

August 2016: Fotoutstilling med Stein Adler Bernhoft

Oktober 2016: May Lise Hoel, malerier og grafikk

April 2017: Grafikk av Knut Sveen

Juni 2017: Fotoutstilling Båatsoe – Living with reindeer Bente Haarstad.

Vegg med bilder av verneområdene.
Bildekunstner med malerier.
Bilder av fjellrev - utstilling
Maleri av en kvinne