Sammensatte bilder av Ivar Flakne

Tydal Grunneierlag

Ansatt Ivar Flakne er utdannet innen naturbasert reiseliv og jobbet for Tydal.

TGL arbeider for felles utnyttelse av jakt og fiske og ivareta grunneierne best mulig måte. Laget skal arbeide for god bærekraftig forvaltning av vilt- og fiskeressursene etter næringsmessige prinsipper.

Laget skal i sitt arbeid søke å tilgodese allmennhetens interesser ved at den innenfor rammen av rasjonell drift gis tilgang til jakt og fiske. Laget kan også arbeide for andelseiernes interesser i saker som angår friluftsliv, naturvern og arealplansaker. Ivar Flakne er utdannet innen naturbasert reiseliv og jobbet for Tydal grunneierlag.

Kontakttelefon: 481 32 516

Til Tydal grunneierlags hjemmeside (åpner i ny fane)

Logo: fiske i neadalen
Bilde av Cato Bekkevold med en ørret
Jaktgevær med ei skutt rype