Nasjonalparkforvalter

Forvaltningsknutepunktet for verneområdene Skarvan og Roldalen Nasjonalpark, Sylan Landskapsvernområde og Skardsfjella Hyllingsdalen Landskapsvernområde i 705 Senteret.

I juni 2015 kom nasjonalparkforvalter Marit Sophie Berger (Fylkesmannen i ST) inn som leietager i 705 Senteret.

Nasjonalparkforvalteren, Fjelldriv og TGL utgjør samlokaliseringen “705 Natur”.

Her finner du informasjonstavler over verneområdene og en utstilling om fjellreven med infokiosk.

 

Til Hjemmeside

9 months ago
Ordfører Ole Morten Balstad

Sammen med nasjonalparkstyrene i Børgefjell, Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne, har parkstyret i Skarvan, Roltdalen og Sylan, samt Skardsfjella-Hyllingsdalen hatt en tre-dager lang befaring for å ... See more

10 months ago
Nea Radio

Det er svært tørt i marka nå, og det er innført totalforbud mot bruk av åpen ild i Stjørdal og Selbu.

Nå er det totalforbud mot bruk av åpen ild i Selbu og Stjørdal kommuner.

11 months ago

Har lagt ut ved på bålplassen ved Skrøya, Østre Sonvatna.

1 year ago
Lengre saksbehandlingstid

Til dere som venter på svar på søknader om motorferdsel og andre tiltak i nasjonalparken. Nasjonalparkforvalteren er knyttet til systemene hos Fylkesmannen i Trøndelag og alle saker som ikke ble ... See more

Som følge av sammenslåingen av de to Fylkesmannsembetene i Trøndelag til ett nytt embete har det oppstått forsinkelser i vår saksbehandling.

1 year ago
Nasjonalpark- og verneområdestyrer

Nasjonalparkstyret har møte 24.11.2017 i Meråker. En av sakene gjelder utvidelse av styret med 2 grunneier-representanter som del av en forsøksordning. Møtedokumenter er publisert på nettsida ... See more

1 year ago
Sju tips for sporløs ferdsel på tur

https://www.facebook.com/marit.s.berger/posts/10155864906992425

Hvordan opptre mest mulig sporløst når man er på tur? Er det noen forskjell på regelen om sporløs ferdsel på snaufjellet kontra i lavlandet? Og finnes det noen typer matavfall som det er ok å ... See more

1 year ago
100 år med vern i Sylan - Selbyggen

https://www.facebook.com/selbyggen/posts/1955110911373509

Omtrent 60 personer møtte opp på 100-årsmarkeringa av landskapsvernet i Sylan. Mandag ble det 100 år lange vernet markert på Væktarstua. Per Gustav Thingstad ved NTNU Vitenskapsmuseet holdt ... See more

1 year ago
100 år med vern i Sylan

Nasjonalparkstyret for Skarvan, Roltdalen og Sylan ønsker alle interesserte velkommen til markering av 100 år med vern i Sylan på Væktarstua mandag 9. oktober fra 14.30. Tema på jubileet er ... See more

Nasjonalparkstyret for Skarvan, Roltdalen og Sylan ønsker alle interesserte velkommen til markering av 100 år med vern i Sylan på Væktarstua mandag 9. oktober fra 14.30. Tema på jubileet er ... See more

1 year ago
Bilder fra Skarvan og Roltdalen nasjonalpark sitt innlegg

100 år med vern i Sylan markeres på Væktarstua 9.oktober. Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan inviterer alle interesserte til kake og interessant program om vernet i Sylan. Les ... See more

1 year ago
Nea Radio

https://www.facebook.com/nearadiosa/posts/1804686926211682

Fem fjellrev-ynglinger i Sylan, Skardsfjella og Kjøli.

« 1 of 4 »