Fjelldriv

Fjelldriv Tilbyr gode naturopplevelser, naturglede, læring gjennom mestring og arbeider for et levende bygdesamfunn.

Fjelldriv er: Solveig Græsli: Bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning. Kurs i naturoppsyn, fordypningskurs i friluftsliv Cirkum Polare -Alaska.

Marit Østby Nilsen: Bachelor i naturforvaltning, Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn, mastergrad i naturressursforvaltning og fordypning naturveiledning.

Fjelldriv er ute i naturen sommer som vinter. Har bred friluftslivserfaring fra enkelt friluftsliv til kano, brevandring, klatring og lengre vinterskiturer med telt m.m.

Til hjemmeside

 

Foto: Tom Gustavsen